BŘÍZA Logistics s.r.o.

 • Vnitrostátní
  silniční doprava
 • Typy vozidel
 • Nebezpečné zásilky ADR
 • Mezinárodní
  silniční doprava
 • Typy vozidel
 • Úmluva CMR
 • Sběrná
  služba
 • Vnitrostátní
  sběrná služba
 • Tabulka sazeb
 • Mezinárodní
  sběrná služba
 • Palivový příplatek
 • Námořní
  doprava
 • Typy a rozměry kontejnerů
 • Pravidla Incoterms
 • Letecká
  doprava
 • Železniční
  doprava
 • Logistické
  poradenství
 • Celní
  služby
 • Systém Intrastat
 • Kontakt
  Kariéra

 • Úmluva CMR

  ÚMLUVA CMR O PŘEPRAVNÍ SMLOUVĚ V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

  Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Prezident republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou k jejímu článku 47. Listina Československé socialistické republiky o přístupu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 4. září 1974. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 43 dnem 2. července 1961 a pro Československou socialistickou republiku dnem 3. prosince 1974. Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  Protokolem k Úmluvě CMR z 5. 7. 1978 vstoupily na místo 25 franků (zlatý frank o váze 10/31 gramu a ryzosti 0,900) za kilogram tzv. zúčtovací jednotky, a to 8,33 zúčtovacích jednotek-zvláštních práv čerpání (SDR = Speciál Drawing Right) dle Mezinárodního měnového fondu.

  Dále byly předmětným Protokolem k článku 23 Úmluvy CMR přidány odstavce 7, 8 a 9 vztahující se právě k použití zvláštních práv čerpání.

  První evropské státy přijali tento protokol již od roku 1980. Česká republika k němu přistoupila poměrně pozdě (až roku 2006), ale již před tím byly náhrady škody vypořádávány podle SDR, protože bylo a je velmi obtížné určit hodnotu zlatého franku, která se již nikde neuvádí.

  KAPITOLA I - ROZSAH PLATNOSTI

  ČLÁNEK 1

  Tato Úmluva se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.

  Pro účely této Úmluvy se rozumějí pod pojmem "vozidla" motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, jak jsou definovány v článku 4 Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. září 1949.

  Tato Úmluva platí i tehdy, jsou-li přepravy, na které se vztahuje, prováděny přímo státy nebo státními institucemi anebo státními organizacemi.

  Úmluva se nevztahuje:

  1. na přepravy prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv,
  2. na přepravy mrtvol,
  3. na přepravy stěhovaných svršků.

  Smluvní strany se zavazují, že nebudou mezi sebou uzavírat zvláštní dvoustranné nebo vícestranné dohody, které by obsahovaly odchylky od této Úmluvy, s výjimkou dohod, jimiž se vylučuje platnost této Úmluvy pro jejich pohraniční styk nebo jimiž se připouští u přepravních výkonů omezených pouze na jejich území použití náložného listu.

  Úplné znění Úmluvy CMR [269.7 KB]


  Rychlý kontakt

  Bříza Logistics s.r.o.
  Vítanov 143
  539 01 Hlinsko
  Mobil: +420 773 216 202
  E-mail: info@brizalogistics.cz FacebookInstagram

  Novinky

  Dne 1.4.2017 jsme doplnili naší flotilu LKW o dva nové tahače DAF XF460.


  Dva nové tahače DAF XF460 Dva nové tahače DAF XF460 Dva nové tahače DAF XF460

  Zobrazit všechny novinky


  2014 © Bříza Logistics s.r.o. | Mapa stránek | Vytvořil: Michal Voldán